A veszteségelhatárolás és az elhatárolt veszteség felhasználása szabályai 2019-től változtak, a Tao trv. 2019. évi módosítása miatt.

Veszteségelhatárolás egy adott évben

Amennyiben az adóalany nem tagja csoportos társasági adóalanynak, az elhatárolt veszteség a negatív adóalappal azonos. A csoportos társasági adóalanynál egy adott évi elhatárolt veszteség megegyezik az adott évben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok egyedi adóalapjainak összegével. Ez a negatív adóalap a csoporttagoknál nem tekinthető elhatárolt veszteségnek.

Változás 2019-től

Ami megszűnt: amikor az adózó adóalapja a K+F tevékenység után a társasági adóalapból levont K+F költség miatt lesz negatív, és az adóalap 50%-ára számított társasági adónak megfelelő adókedvezményt vesz igénybe a szochóból, akkor a K+F közvetlen ktg-e alapján érvényesített adóalap-csökkentésre tekintettel keletkező negatív adóalap 50%-a nem minősül már elhatárolt veszteségnek.

Hogyan vehető figyelembe az elhatárolt veszteség?

Amennyiben nem csoportos tao alanynál keletkezett, a következő módon vehető figyelembe adóalap-csökkentésként:

  • továbbra is a veszteség levonás előtti adóalap 50%-áig veheti figyelembe csökkentő tételként az az adózó, aki nem alkalmazza a nettó finanszírozási költségeknek az ebitda 30%-a vagy a 939 810 e Ft közül a nagyobbat meghaladó összeg miatt
    • növelő
    • vagy egy korábbi növelés miatt adóalap-csökkentő tételt.
  • maximum az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalapnak a csökkentő tétellel növelt és a növelő tétellel csökkentett összege 50%-ig veheti figyelembe adózás előtti eredmény csökkentésként, ha az adózó a nettó finanszírozási költségeknek az ebitda 30 %-a vagy 939 810 e ft közül a nagyobb összeget meghaladó összeg miatt
    • növeli az adóalapját
    • vagy egy korábbi növelés miatt csökkenti az adóalapját.

Kamatlevonási korlát csoportos társasági adóalanynál

A csoportos társasági adóalanynál a kamatlevonási korlátot nem a csoport, hanem az egyes tagok veszik figyelembe az egyedi adóalapnál, így csoportos társasági adóalanynak nem kell kamatlevonási korlát miatti módosító tételekkel számolnia a keletkezett veszteség levonásakor, vagyis nem kell korrigált adóalapot számítania. Ez a lehetőség csak a csoportos társasági adóalanyiság ideje alatt áll fenn.

Együttes elhatárolt veszteség a csoportban

A csoportos társasági adóalany és a csoporttagok egyedileg érvényesített elhatárolt vesztesége együtt nem lehet több, mint az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi, pozitív adóalapok összegének fele.

A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége a keletkezés évétől az azt követő 5. évig számolható el adóalap csökkentőként.

Megszűnő csoporttagság

Ha egyik csoporttag tagsága megszűnik, akkor a taggá válás előtt keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteséget használhatja csak fel, a csoportos társasági adóalany által elhatárolt veszteséget már nem.