Vezető munkavállaló esetében a Munka Törvénykönyve lehetőséget ad arra, hogy az általánostól eltérő szabályokat alkalmazzanak a munkáltatók, azonban csak bizonyos korlátok között. A bejegyzésben megmutatjuk, hol lehet eltérni a jogszabályoktól – akár a vezető munkavállaló hátrányára is -, és melyek azok a területek, ahol nem enged eltérést a törvény még a vezetők esetében sem.

Ki a vezető munkavállaló?

A törvény erejénél fogva a munkáltató cég vezetője és a közvetlen irányítása alatt álló, helyettesítésére feljogosított dolgozók a vezetők. Ezen kívül akkor lehet közös megegyezéssel speciális, vezetőkre vonatkozó szabályokat alkalmazni, ha a dolgozó a munkáltató működése szempontjából kiemelt jelentőségű, vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be. A dolgozó alapbérének el kell érnie a minimálbér 7x-esét, azaz 2017-ben 892 500 Ft-ot.

Az Mt. által rögzített eltérő szabályok

A Munka Törvénykönyve által kimondott, a többi munkavállalótól eltérő szabályok:

 • a vezető munkavállalónak kötetlen a munkarendje
 • gondatlan károkozásnál a teljes kárért felelnie kell
 • 12 havi távolléti díjat kap a munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén
 • munkáltató felmondása esetén nem kell indokolni a felmondást, és nem kell alkalmazni a felmondási korlátozásokat, még a gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó tilalmat sem
 • azonnali hatályú felmondás joga az okának bekövetkeztétől számított 3 éven belül gyakorolható (bűncselekménynél az elévülésig)
 • munkaviszony megszűnésekor az őt megillető díjazásból maximum 6 havit kell megfizetni esedékességkor, ha csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdése után kerül sor a felmondó nyilatkozat közlésére. A fennmaradó összeget a csődeljárás/felszámolási eljárás lezárásakor kell megfizetni.
 • a vezető munkavállaló nem létesíthet további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, nem szerezhet részesedést a munkáltatóéval azonos vagy hasonló tevékenységet (is) végző illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló szervezetben
 • nem köthet a saját nevében vagy saját javára ügyletet a munkáltató tevékenységi körével megegyező témában
 • bejelentési kötelezettsége van akkor, ha hozzátartozója tag lesz olyan gazdasági társaságban, amely a munkáltatóéval azonos vagy hasonló tevékenységet folytat, vagy amely rendszeres gazdasági kapcsolatban áll a munkáltatóval.

Hol lehet szabadon eltérni az Mt.-től?

Szabadon, de közös megegyezéssel eltérhetnek a felek a Munka Törvénykönyve második részében írt szabályoktól, pl.

 • munkaidő
 • pihenőidő
 • munkabér
 • kártérítés felelőssége

tekintetében is.

Az eltérés a vezető munkavállaló hátrányára is engedélyezett.

Mit szoktak pl. rendszeresen alkalmazni?

a vezetőnek nem számolnak a bérszámfejtés során bérpótlékot, vagy például fix mértékű szabadságot írnak ki, amely független a vezető életkorától, gyermekei számától stb.

Miben nem enged az Mt. eltérést?

Nem lehet eltérni a következő szabályoktól:

 • nem vonatkozhat a vezető munkavállalóra a kollektív szerződés
 • az emberi reprodukciós eljárás idején az orvosi kezelések, vizsgálatok alatt mentesíteni kell a munkavégzés alól a vezetőt, és a szoptatási munkaidőkedvezményt is meg kell adni számára
 • a következő felmondási tilalmak élnek: várandósság, szülési szabadság, emberi reprodukciós eljárásban való részvétel
 • a gyermek 3 éves koráig a vezető munkavállaló nőt, valamit a gyermekét egyedül nevelő férfit nem lehet éjszakai munkára kötelezni
 • szülési szabadság szabályait a törvény szerint kell alkalmazni