A csed, gyed, gyes utáni visszatérés a munkába sok kérdést vet fel az anyukák részéről. Sok esetben szembesülnek azzal, hogy a munkáltatótól sem kapják meg a támogatást a lehetőségeik pontos megismeréséhez.

Visszatérés a munkába részmunkaidővel

A gyermek négy éves koráig a munkavállaló kérésére a munkáltató köteles az általános napi munkaidő felére szóló részmunkaidőre módosítani a szerződés. Amennyiben három vagy több gyermeket nevel a munkavállaló, akkor a gyermek hat éves koráig kell ezt megtennie. Ha 6 órás munkaidőt szeretne a dolgozó, akkor ehhez kérnie kell a munkáltató hozzájárulását. A 4 órás, megfelezett munkaidő valóban a dolgozó kérésén múlik, de ennek emelése 6 órára már a munkáltatóval közös döntés eredménye lehet. Ha a munkáltató munkaszervezési okok miatt nem tud eleget tenni a 6 órás foglalkoztatásnak, akkor joga van ezt megtagadni.

A lehetőség biztosítja a kisgyermekes szülőnek, hogy a további gyermekvállalásnak ne legyen a munka akadálya. Biztosítja azt is, hogy a gyermeknevelés mellett a szülő visszatérhessen a munka világába.

A részmunkaidőt mindenképp biztosítani kell

Ha nincs valós és okszerű indoka a foglalkoztatónak arra, hogy megszüntesse a dolgozó munkaviszonyát, vissza kell őt vennie. Amennyiben a dolgozó részmunkaidőt szeretne, akkor az általános napi munkaidő felére szóló részmunkaidőt is biztosítania kell. Ezt annak árán is meg kell tennie, ha emiatt fel kell vennie még egy négyórás munkavállalót, vagy ha át kell szerveznie a munkavégzést.

Visszatérés a munkába a régi bérrel?

A távollét megszűnése után a munkáltató ajánlatot tesz a dolgozó számára a munkabér összegének módosítására. Alapul veszi a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a távollét ideje alatt adott átlagos éves béremelés mértékét. Ha nem volt ilyen munkavállaló, akkor a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértékét veszi figyelembe.

Visszatérés a munkába a felhalmozott szabadság kivétele után

A visszatérés a munkába általában azzal kezdődik, hogy a dolgozó kiveszi a felhalmozott szabadságát. A felhalmozott szabadság kivétele alatt már a magasabb, emelt bért kell részére számfejteni. Nem szabad tehát a szülőnek belemennie abba az alkuba, hogy kiveszi a szabadságát, és majd a tényleges munkavégzés kezdetekor megemelik a bérét.

A munkáltatónak 30 napja van felkészülni

A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság megszüntetésének szándékát 30 nappal megelőzően bejelenti a munkáltató részére, így van idő felkészülni a dolgozó visszatérésére, bérének rendezésére. Nem szabad belemenni olyan szituációba, amiben a munkáltató a szabadságot kiadja a régi bérrel és ezidő alatt kezd el ötletelni azon, vissza tudja-e venni egyáltalán a dolgozót, és ha igen, milyen bérért.

Foglalkoztatási kötelezettség

A fennálló munkaszerződés alapján foglalkoztatási kötelezettsége van a munkáltatónak. Amennyiben nem tudja az eredeti munkakörbe visszavenni a dolgozót, csak akkor lehet megszüntetnie a gyermek 3 éves kora előtt a munkaviszonyt, ha a felajánlott másik munkakört a munkavállaló visszautasítja. A felajánlott másik munkakörnek a dolgozó végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelelőnek kell lennie. Ha mégis felmondásra kerül sor, akkor azt a munkáltatónak kell megtennie a fentiek szerint. Végkielégítés, és hosszabb felmondási idő is jár a munkavállalónak. A dolgozó nem kérhető arra, hogy a munkáltató üres ajánlatai között keresgéljen, pályázzon. A munkáltató kötelessége, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, a nála meglévő üres pozíciókat.

A foglalkoztatónak a munkavállaló fizetés nélküli szabadság megszüntetésére irányuló kérelmét azonban mindig el kell fogadnia. Nem utasíthatja el azzal az indokkal, hogy pillanatnyilag nincs felajánlható munkakör.

Végkielégítés alapja

Amennyiben végkielégítés fizetésére kerül sor, a számításnál figyelembe kell venni azokat az éveket is, amikor a szülő otthon volt a gyermekgondozás céljából.  A 30 napot meghaladó táppénz nem jogosító idő, de a szülési szabadság, a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság jogosító időszak. A végkielégítés fizetésének elkerülése miatt a munkáltatók sok esetben felajánlják a közös megegyezéses megszüntetést, de a dolgozónak ezt nem kell elfogadnia.