A Földforgalmi törvény 2014. májustól hatályos előírásában változik a zártkert eladás szabályozása, ettől az időponttól a termőfölddel azonosan kell elbírálni azokat. Ez extra nehézségeket okoz a zártkert eladás során, mert ahhoz képest, hogy többnyire kis értékű ingatlanokról van szó, az értékesítésük igencsak bonyolult és hosszadalmas folyamat lehet. A cikkben, -mint könyvelő iroda,- nem jogi tanácsokat kívánunk adni, csupán szeretnénk bemutatni a lényegesebb tudnivalókat.

Biztonsági elemekkel ellátott okmány

Zártkert eladásáról szóló adásvételi szerződés egy példányát mindenképp biztonsági okmányon kell elkészíteni, amely egy védelmi elemekkel ellátott papírlap, jobb oldalán 10 mm széles irizáló nyomattal. A nyomaton a felirat: „földátruházási biztonsági okmány”. A felirat nem másolható, ezt az azon használt nyomdatechnikai eljárás zárja ki. A papír a földhivatalokban szerezhető be, a kiadott okmányokról a földhivatal nyilvántartást vezet. Az ügyvédnek az okmányt biztonságosan kell őriznie és nyilván kell tartania, hogy mi és mikor történt az átvett papírokkal (elveszett, elírás történt, károsodott…)

Zártkert eladás – A vevő

Zártkert eladása csak belföldi természetes személy számára lehetséges vagy tagállami állampolgárnak. Földművesek 300 ha-ig vásárolhatnak, egyéb személy a már korábban megszerzett földdel együtt nem birtokolhat 1 ha-nál többet. Ha az eladó közeli hozzátartozójáról van szó, akkor nincs korlátozás.

Természetesen a vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem engedi át a zártkert használatát másnak, eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, és 5 évig a törvényben meghatározott célokra használja.

Elővásárlási jog

A Földforgalmi törvény meghatározza a zártkert eladása során megkeresendő elővásárlásra jogosultak körét és azok rangsorát is. Az azonos rangsorban állók közül, ha többen érdeklődnek, akkor az eladó választhatja meg, kinek értékesít.

Az elővásárlásra jogosultak körébe tartozik

  • az állam
  • helyben lakó szomszéd
  • a helyben lakó vagy helyben üzemmel rendelkező földműves, állattartó.

Ha közeli hozzátartozók között vagy tulajdonostársak között történik a zártkert eladása, nem áll fenn elővásárlási jog.

Szerződés küldése a jegyzőnek

Az adásvételi szerződést 8 napon belül négy példányban el kell küldeni a jegyzőnek, aki hirdetményi úton 60 napra közzéteszi a Földforgalmi törvény szerinti elővásárlásra jogosultaknak.  A többi elővásárlásra jogosultnak az eladó küldi meg a szerződés egy-egy példányát, például a Nemzeti Földalapnak is.

A 60 napos határidőn belül jelezhetik, hogy élnének az elővásárlási joggal, ezt magánokirat formájában kell nyilatkozni, a törvény által előírt tartalommal. A jegyző iratjegyzéket készít a beérkezett nyilatkozatokról és azt az eladó részére elküldi a nyilatkozatokkal együtt, illetve ha szükséges, elküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, jóváhagyási eljárás lefolytatása végett.

6-8 hónapos eljárás

 A jóváhagyási eljárás (megyei v. fővárosi földhivatalokhoz tartozik) végére akár 6-8 hónap is eltelhet, ami alatt függő jogi helyzet áll fenn. Ha a vevő előleget, foglalót adott, akkor pénze benne áll az ügyletben. Az új eljárással tulajdonképpen ugyanazt az eljárást kell végigcsinálniuk a kiskerttulajdonosoknak a zártkert eladás során, mint a földbirtokosoknak, pedig ők nem is részesedhetnek földalapú támogatásban.